Общи условия и политики за бисквитки

Q-Service уеб сайт информационно известие

Администраторът на лични данни е „Интер Карс България“ ЕООД, ЕИК: 201461828 със седалище и адрес на управление: бул. Цариградско шосе 115А, ет. 3, пощенски код 1000, София, България, тел.: +359 2 4219100 ("ние" или "Администратора"). Администраторът на лични данни е назначил Длъжностно лице по защита на данните, достъпно на електронен адрес: nspasov@intercars.eu.

Ще обработваме следните лични данни, отнасящи се до представители на автосервизи:

  • Първо име и фамилия;
  • Работодател;
  • Потребителско име и парола.

Предоставянето на лични данни на представителите на нашите франчайз партньори е доброволно и необходимо само за да се включат автосервизите в нашия уеб сайт. Тези данни ще се обработват за целите на нашите законни интереси, като например да рекламираме дейността на нашите франчайзополучатели в уебсайта ни, за да поддържаме/улесняваме изпълнението на договора за франчайз между нас и всеки отделен франчайз партньор. Личните данни ще се съхраняват за продължението на договора за франчайз, освен ако сме задължени по закон да ги съхраняваме за по-дълъг срок (напр. съгласно приложимото счетоводно или данъчно законодателство).

Ние обработваме личните данни на крайните потребители, предоставени доброволно от тях, чрез наличния формуляр за контакт, или при абониране за нашия бюлетин, при тяхно поискване. Тези данни ще се обработват единствено за целите да отговорим на получени запитвания или да предоставим нашите бюлетини на абонатите ни. Личните данни ще се съхраняват само доколкото е необходимо да се отговори на запитвания или да предоставим бюлетините на абонатите.

Не предоставяме на трети лица лични данни на представители на нашите франчайз партньори. Ние не предоставяме на трети лица лични данни, предоставени ни от крайните потребители на уеб сайт нито при попълването на формуляра за контакт, нито при абонирането им за нашите бюлетини.

Нашият уеб сайт използва т. нар. „бисквитки“ до степен, необходима за осигуряване на непрекъснатост и безпроблемно функциониране на нашите уеб услуги. По-долу предоставяме описание на използваните бисквитки.

Име на бисквитката

Описание

Продължителност

PHPSESSID

Използва се за идентификация в партньорската зона

До затваряне на браузъра

cookieconsent_status

Съхранява съгласието за манипулиране с "бисквитките"

1 година

 

Също така използваме и услугите за уеб анализ, предоставени от Google Analytics, за да се сдобием с обща статистическа информация за трафика и посещенията на уеб сайта. По-долу предоставяме описание на бисквитките, използвани за тези цели.

Име на бисквитката

Описание

Продължителност

_ga

Използва се за различаване на потребителите

2 години

_gid

Използва се за различаване на потребителските сесии

24 часа

_gat

Използва се за подобряване на скоростта на работа

1 минута

 

Личните данни могат да се съхраняват и обработват във всяка държава, където имаме съоръжения или доставчици на услуги, в която е възможно да се прилагат правила за защита на личните данни, различни от тези в Република България. Приведени са в действие подходящи договорни и други мерки за защита на Вашите лични данни в случаите, когато тези данни се прехвърлят към нашите свързани лица или трети лица в други държави.

Вие имате право да поискате достъп до Вашите лични данни, тяхното коригиране или изтриване, както и да поискате ограничаване на обработването. Доколкото Вашите лични данни се обработват за целите на работния профил на франчайзополучателя и за изпълнение на договора за франчайз, Вие имате право на преносимост на личните Ви данни. Също така, имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, обработвани въз основа на законни интереси, както и обработката на личните Ви данни за маркетингови цели. Крайните потребители на уеб сайта имат право да оттеглят своето съгласие по всяко време. Ако желаете да упражните описаните по-горе права или ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите лични данни, моля свържете се с нас на електронен адрес: contact@q-service.bg.

Вие също така имате право да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни.