3D геометрия Русе

3D стенда за регулиране на геометрията на колелата ползва 3D технология в реално време за по-прецизен и бърз анализ. Измерват се параметрите: сходимост на единично колело и обща сходимост; страничен наклон; ъгъл на геометричната ос; изместване на оста; ъгъл на изместване на едно колело спрямо друго; надлъжен и/или страничен наклон на шенкелния болт; регулира наклона при освободени колела.

Услуги

Региони