Диагностика Шумен

 

За ранно откриване на неизправности по автомобила и намаляване разходите за ремонт, ползвайте услугата Компютърна диагностика. 

Тя вклюва следните дейности:

  • Свързване на диагностичния тестер
  • Четене на кодове за грешки
  • Декодиране на кодовете за грешки
  • Отпечатване на резултатите от диагностичния тестер
  • Разяснение на резултатите от диагностичните тестове

 

Услуги

Региони